پلدشت


ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

1

عضو شورای خیرین سلامت

آقای دکتر حمید مقامی

2

عضو شورای خیرین سلامت

آقای حسین علیزاده

3

عضو شورای خیرین سلامت

آقای عسگر اسدزاده

4

عضو شورای خیرین سلامت

آقای عین الله روستا

5

عضو شورای خیرین سلامت

آقای نورالدین شجاعی

6

عضو شورای خیرین سلامت

آقای قربان محمودی

7

عضو شورای خیرین سلامت

آقای باقر بیت الهی

8

عضو شورای خیرین سلامت

آقای علی عربلوی مقدم

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب