سردشت


ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

1

عضو شورای خیرین سلامت

آقای هیمن رادین

2

عضو شورای خیرین سلامت

آقای علی شریعتی

3

عضو شورای خیرین سلامت

آقای هادی توحیدی

4

عضو شورای خیرین سلامت

آقای ابراهیم ظاهری

5

عضو شورای خیرین سلامت

آقای محسن آلی

6

عضو شورای خیرین سلامت

آقای میر اشکان مهدوی نیا

7

عضو شورای خیرین سلامت

آقای ناصر فتاح پور

8

عضو شورای خیرین سلامت

آقای ناصر حسن زاده

9

عضو شورای خیرین سلامت

آقای کیوان مهرداد

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب