شوط


ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

1

رئیس شورای خیرین سلامت

حجت الاسلام و المسلمین حاج محمد هاشمی

2

مدیر اجرایی شورای خیرین سلامت

آقای حسن ویژه

3

عضو شورای خیرین سلامت

آقای صفر ولی پور

4

عضو شورای خیرین سلامت

آقای محسن حسین زاده

5

عضو شورای خیرین سلامت

آقای میر احمد مصطفوی

6

عضو شورای خیرین سلامت

آقای علی علیزاده

7

عضو شورای خیرین سلامت

آقای بهمن آقاپور

8

خزانه دار شورای خیرین سلامت

آقای علیرضا عزیززاده

9

عضو شورای خیرین سلامت

آقای رحمان محمدزاده

10

عضو شورای خیرین سلامت

آقای مصطفی هاشم زاده

11

عضو شورای خیرین سلامت

آقای جواد جبارزاده

12

عضو شورای خیرین سلامت

آقای دکتر فرید میثمی

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب